VPOIS

VPOIS = Veřejně přístupná odborná informační služba

Jako držitel rozhodnutí o registraci máme zákonnou povinnost zřídit a provozovat Veřejně přístupnou odbornou informační službu o svých léčivých přípravcích.
Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků.
Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro- sukl/nahlasit-nezadouci- ucinek

Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance,
Šrobárova 48, Praha 10, 100 41
e-mail: farmakovigilance@sukl.cz
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.

Můžete také nahlásit e-mailem: 
petrab@pharma-service.cz či telefonicky: +420 775 136 363
jana.wolfova@leros.cz či telefonicky: +420702098300

Informace k registrovaným výrobkům naleznete níže:

Zpět na leros.cz

Jednodruhové bylinné čaje

List senny ns (800.36 kB)
List senny syp (133.02 kB)

Farmaceutické směsi

Diabetan ns (67.89 kB)
Diabetan syp (67.89 kB)
Epilobin Planta ns (80.05 kB)
Pulmoran ns (153.80 kB)
Pulmoran syp (153.80 kB)
Stomaran ns (159.81 kB)
Stomaran syp (159.81 kB)
Thé Salvat ns (67.18 kB)
Thé Salvat syp (67.18 kB)
Tormentan ns (98.92 kB)
Urcyston Planta ns (82.95 kB)
ALVISAN neo ns (70.06 kB)
ALVISAN neo syp (70.06 kB)
- Léčivý přípravek je dodáván na trh v České republice.

Informace k registrovaným výrobkům pro nevidomé a zrakově postižené naleznete zde: http://www.pribaloveinfo.cz/